Huurtoeslag grens

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zijn er een aantal regels waar u aan moet voldoen. Dit noemt men de huurtoeslag grens. Deze grens voor huurtoeslag geldt voor een aantal zaken die op deze pagina duidelijk uiteen zijn gezet. Deze huurtoeslag norm geldt voor de volgende onderdelen:

  • Grens op inkomen
  • Hoogte van uw huur
  • Leeftijd
  • Woonvorm
  • Vermogen

Lees hieronder meer informatie over de verschillende onderdelen die van invloed zijn op de grens voor huurtoeslag.

Inkomensgrens voor huurtoeslag

Om gebruik te mogen maken van huurtoeslag geldt er een strenge inkomensgrens. Deze huurtoeslag grens inkomen voorkomt dat mensen die het eigenlijk prima kunnen betalen onnodig gebruik maken van huurtoeslag. Deze loongrens huurtoeslag is in 2019 voor alleenstaanden gesteld op een inkomen van maximaal € 22.700 per jaar. Woont u niet alleen, dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan € 30.825 per jaar zijn. Dit ongeacht u onderdeel bent van een twee-, drie- of  vierpersoonshouden.

Hoogte van de huur

Uw huur mag niet te hoog zijn. Als u ervoor kiest om in een hoger segment te huren, gaat de belastingdienst ervan uit dat u deze huur ook zelf kan betalen en vervalt het recht op huurtoeslag. Voor 2019 mag de huur van een woonruimte niet hoger zijn dan € 720,42.

Als alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar gelden er andere regels. In dat geval mag de huur niet hoger zijn dan € 424,44, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 720,42 zijn.

Huurtoeslag grens

Huurtoeslag leeftijdsgrens

Over het algemeen geldt dat iedere volwassene in Nederland huurtoeslag mag aanvragen. Wel gelden er enkele regels rondom de leeftijdsgrens huurtoeslag. Het belangrijkste is dat u minimaal 18 jaar bent en een zelfstandige woonruimte huurt. Verder is het belangrijk dat u bij de gemeente staat ingeschreven waar u de huurtoeslag aanvraagt en dat u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning heeft. Is dit niet het geval dan gelden er andere regels en instanties waar u terecht kan. Verder gelden uiteraard de overige regels op het gebied van inkomen, huurprijs, vermogen en woonvorm.

De woonvorm

Ook voor de woonvorm gelden uiteenlopende normen op het gebied van huurtoeslag. U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Voorbeelden zijn een flat of een rijtjeshuis. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

  • Een eigen woon(slaap)kamer,
  • Een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel,
  • Een eigen toilet met waterspoeling.

Misschien is het voor u niet helemaal duidelijk of u een zelfstandige woonruimte hebt? In dat geval zijn alle voorwaarden op de site van de Belastingdienst terug te vinden.

Huurtoeslag en eigen vermogen

Op het gebied van huurtoeslag en eigen vermogen gelden strenge regels. U mag dan ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag in 2019 maximaal € 30.360 hebben en partners mogen samen maximaal € 60.720 hebben. Heeft u meer eigen vermogen tot uw beschikking, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u van dit vermogen prima de huur kan betalen.